Ενδοοικογενειακή Βία-2

Ενδοοικογενειακή Βία & Παιδιά

Η βία έναντι των γυναικών εντός του οικογενειακού πλαισίου πλήττει άμεσα και τα παιδιά της οικογένειας. Πολλά παιδιά έχουν γίνει μάρτυρες βίας, παρίσταντο σε καταστάσεις με βία ή έχουν αποτελέσει μέρος μια βίαιης συμπεριφοράς μέσω του να υποχρεωθούν να ασκήσουν βία ή να βρεθούν μέσα σε ένα βίαιο περιστατικό στη προσπάθειά τους να το σταματήσουν. Μπορεί επίσης άμεσα να αποτέλεσαν το στόχο και να έγιναν θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Η έκθεση των παιδιών στη βία μέσα στα πλαίσια της οικογένειας και η έννοια της προστασίας αυτών περιπλέκεται απο το γεγονός ότι ο θύτης δηλαδή ο πατέρας τους, κακοποιεί τη μητέρα τους. Η δυναμική των σχέσεων τόσο του παιδιού προς τη μητέρα όσο και προς τον πατέρα είναι κεντρικής σημασίας και πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητή, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη θέση του παιδιού σε μια τέτοια τραυματική συνθήκη.

Για να μπορέσει ένα παιδί να έχει μια σταθερή και ισορροπημένη ανάπτυξη χρειάζεται οι βασικές συναισθηματικές και βιολογικές του ανάγκες να ικανοποιηθούν σε έναν ικανό βαθμό. Το παιδί χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό και να του παρέχεται η φροντίδα και η προστασία σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αν το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα για παράδειγμα να εκφράσει τα συναισθήματα και τα βιώματά του επειδή οι γονείς του βρίσκονται σε σύγκρουση, τότε το παιδί χρειάζεται στήριξη απο άλλες πηγές. Η βία εντός του οικογενειακού πλαισίου συμβαίνει συχνά πίσω απο κλειστές πόρτες όπου αφενός απουσιάζουν μάρτυρες ώστε να προστατεύσουν τα εκτιθέμενα μέλη, αφετέρου τα παιδιά σπάνια εξιστορούν σε άλλους ότι έχουν υπάρξει θύματα ή μάρτυρες βίας εντός της οικογένειας, λόγω φόβου, σύγχυσης, τύψεων και ενοχών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά που εκτίθεντο σε βία από ένα πρόσωπο αναφοράς, το οποίο επίσης αποτελεί πρόσωπο συνυφασμένο με της ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού του παιδιού, αυξάνει το κίνδυνο για δημιουργία αποδιοργανωτικού τύπου συναισθηματικού δεσμού, πράγμα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και αρνητικές συνέπειες κατά την ενήλικο ζωή. Εξαιρετικά επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά που εκτέθηκαν σε βία στο οικογενειακό τους περιβάλλον, εκτέθηκαν εκ νέου πολλαπλώς σε βία και σε δεύτερο και τρίτο χρόνο και μέσα στην οικογένεια αλλά και εκτός αυτής, βιώνοντας ψυχική ή σωματική κακοποίηση. Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι τα παιδιά που εκτέθηκαν άμεσα στη βία ενδεχομένως να εκθέτουν τους ίδιους τους τους εαυτούς ενεργητικά πλέον σε καταστάσεις βίας.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της βίας στα εκτιθέμενα σε αυτήν παιδιά αξίζει να αναφερθεί ότι αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο αρνητικών συνεπειών πολυεπίπεδα, τόσο αναφορικά με την ψυχική τους ισορροπία και ανάπτυξη του ψυχισμού τους, αλλά και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Τα παιδιά που εκτίθενται σε βία αναπτύσσουν συμπτώματα μειωμένης διάθεσης και όρεξης, αυτοτραυματισμού, επιθετικότητας, διαταραχής της συγκέντρωσης και μειωμένης απόδοσης στο σχολείο. Επίσης είναι παρόντα νοσήματα από τη σωματική σφαίρα όπως άσθμα, έκζεμα, πόνος στο στομάχι, κεφαλαλγία και διαταραχές πρόσληψης της τροφής.

Scroll to Top