Κίνητρο & διατροφικές διαταραχές

Κίνητρο & Διατροφικές Διαταραχές

Το κίνητρο στους ασθενείς με διατροφικές διαταραχές, ποια η αξία του για τη θεραπεία τους.

Οι έρευνες επισημαίνουν ότι οι ασθενείς με διατροφικές διαταραχές, είναι σκεπτικοί και αναποφάσιστοι ως προς τη θεραπεία. Αναφέρεται ότι περίπου το 25% αυτών θα σταματήσει την προσπάθεια, σε λιγότερο από ένα χρόνο από την έναρξη της θεραπευτικής προσπάθειας. Το ερώτημα τι κινητοποιεί τους ασθενείς με διατροφική διαταραχή να εμείνουν στη θεραπεία και στο στόχο της ίασης, ειδικά για εκείνες τις περιπτώσεις που η διατροφική διαταραχή έχει επηρεάσει τις γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες του ασθενούς, είναι κάτι που προβληματίζει πολλούς ερευνητές και κλινικούς.

Θα αναφερθούμε σε έξι βασικές παραμέτρους που η έρευνα δείχνει να παίζουν σημαντικό, άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητικό, ρόλο στο κίνητρο των ασθενών με διατροφικές διαταραχές.

  1. Σημαντικά άτομα ή ομάδες ατόμων (π.χ. μέλη της οικογένειας, δάσκαλοι, φίλοι, κοινωνικός κύκλος ή άλλα άτομα που θεραπεύτηκαν στο παρελθόν και αποτελούν πηγή έμπνευσης). Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτά τα άτομα δεν είναι πάντα βοηθητικά, αλλά μπορεί ορισμένες φορές να μειώσουν το κίνητρο.
  2. Οι συμπεριφορές και δράσεις άλλων ατόμων του ευρύτερου κύκλου. Η γνώμη των άλλων, ειδικά όταν δεν είναι κριτική αλλά ανοιχτή και δείχνει αποδοχή αποτελεί θετικό παράγοντα. Συμπεριφορές και στάση των άλλων ατόμων με κριτική ή που δεν προωθούν το άτομο στη θεραπεία, είχαν αντίθετο αποτέλεσμα στο κίνητρο των ασθενών και ενίσχυαν τις σκέψεις και συμπεριφορές με αρνητικό αντίκτυπο στο κίνητρο των ασθενών.
  3. Παράγοντες σχετιζόμενοι με τη θεραπεία μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο ή όχι για τον ασθενή. Για παράδειγμα οι δεξιότητες και οι γνώσεις του θεραπευτή, η εμπειρία του αντικειμένου, η θεραπευτική σχέση και η θεραπευτική συμμαχία αποτελούν βοηθητικούς παράγοντες.
  4. Εξωγενείς παράγοντες μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στο κίνητρο των ασθενών. Πιθανή εγκυμοσύνη, ή η έλευση ενός παιδιού. Η ενασχόληση με τα κοινά, ή η ενασχόληση με ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές ή κοινωνικές δράσεις μπορεί να επηρεάσουν το κίνητρο των ασθενών.
  5. Ατομικά συναισθήματα και πεποιθήσεις (επί παραδείγματι η πίστη και η ελπίδα για τη θετική έκβαση της ασθένειας φαίνεται ότι επιδρά θετικά στο κίνητρο για θεραπεία, εν αντιθέσει η απώλεια της ελπίδα έχει αρνητικό αποτέλεσμα).
  6. Αστάθμητοι και αδιευκρίνιστοι παράγοντες ορισμένες φορές επηρεάζουν θετικά το κίνητρο των ασθενών. Έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένοι ασθενείς, χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να περιγράψουν το λόγο, είτε άμεσα είτε σταδιακά στην πλειοψηφία αυτών, οδηγήθηκαν στη βελτίωση και την αλλαγή των διατροφικών τους συμπεριφορών.

Εν κατακλείδι, γίνεται κατανοητό ότι οι παράγοντες που επιδρούν στο κίνητρο των ασθενών με διατροφικές διαταραχές είναι πολλοί και απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα απο τους θεραπευτές αλλά και από το περιβάλλον των ασθενών, στην προσπάθεια ενίσχυσής και τόνωσής του.

Scroll to Top