Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Που βρίσκεται αυτήν την περίοδο η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από άποψη ενδιαφέροντος και δημοφιλίας; Η Γνωσιακή (ή Γνωστική) Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΨ) αποτελεί το απόσταγμα ή το σύνολο διαφορετικών μεθόδων οι οποίες εμπεριέχουν μεταξύ άλλων γνωσιακές, βιωματικές και συμπεριφορικές τεχνικές σε διαφορετικό βαθμό η κάθε μία ξεχωριστά. Η ανάπτυξη της ΓΣΨ τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο

Περισσοτερα»
Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή ή Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΨ) θα μπορούσε να παραλληλισθεί με έναν μεγάλο κύκλο μέσα στον οποίο βρίσκονται διάφορες γνωσιακές και συμπεριφοριστικές θεραπευτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις. Έτσι, η ΓΣΨ δεν αποτελεί μια συμπαγή θεραπευτική οντότητα και έννοια. Αντιθέτως, μέσα της συνυπάρχουν ορισμένα κεντρικά και πυρηνικά στοιχεία που μαζί αποτελούν τα διαφορετικά μοντέλα της ΓΣΨ.

Περισσοτερα»
Scroll to Top