Αυξημένο Βάρος

Παχυσαρκία
Παχυσαρκία

Ψυχιατρική & Παχυσαρκία

Ψυχιατρική & Παχυσαρκία Οι ψυχολογικές διεργασίες παίζουν σπουδαίο ρόλο τόσο στην πρόκληση όσο και στη διατήρηση της παχυσαρκίας. Η βιβλιογραφία σχετικά με τις ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της παχυσαρκίας έχει εμπλουτιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι πρώτες μελέτες είχαν επιχειρήσει να βρουν κοινά ψυχολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ των παχύσαρκων. Οι μελέτες σε άτομα με αυξημένο βάρος

Περισσοτερα»
Scroll to Top