Εξάντληση

Burn out
Προβλήματα & Θεραπείες

Σύνδρομο Burnοut

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης προκύπτει ύστερα από χρόνιο εργασιακό στρες, με συμπτώματα που χαρακτηρίζονται από αισθήματα εξάντλησης και έλλειψης ενέργειας, αισθήματα αρνητισμού σε σχέση με την εργασία και μειωμένη επαγγελματική αποτελεσματικότητα. Το μακροχρόνιο στρες (πάνω από έξι μήνες), χωρίς τη δυνατότητα ανάπαυσης και ξεκούρασης προηγείται συνήθως του burnout.

Περισσοτερα»
Scroll to Top