θεραπευτική προσέγγιση

Προβλήματα & Θεραπείες

Eπεισοδιακή Υπερφαγία, Θεραπευτική Προσέγγιση & Επιστημονικά Δεδομένα

Επεισοδιακή υπερφαγία, ποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν επιστημονική εγκυρότητα σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις; Η επεισοδιακή υπερφαγία ως διάγνωση είναι σχετικά νέα, αλλά κλινικά χρησιμοποιείται ως όρος τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Παρόλα αυτά ήταν σχετικά ασαφές ποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις είχαν επιστημονική εγκυρότητα στην αντιμετώπισή της. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε στη Σουηδία το αποτέλεσμα των

Περισσοτερα»
Scroll to Top