Κακοποίηση

Βία κατά Γυναικών
Προβλήματα & Θεραπείες

Βία Κατά των Γυναικών

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα άμεσα σχετιζόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο με τη αυξημένη της νοσηρότητα και της θνησιμότητα του γυναικείου φύλου είναι η άσκηση βίας. Η βία έναντι των γυναικών παρουσιάζει διαστρωματική κατανομή στη κοινωνία ανεξάρτητα οικονομικών ή άλλων παραγόντων όπως λ.χ. η ηλικία. Η βία μπορεί να λάβει χώρα παντού, σε δημόσιους χώρους, στο

Περισσοτερα»
Scroll to Top